En bevilling er som hovedregel gyldig fra udstedelsesdatoen. Bevillingsansøgeren kan dog anmode om, at bevillingen først får virkning fra en senere dato. Se DF artikel 14, litra a).

Hvis der udstedes bevilling med tilbagevirkende kraft, se nedenfor i afsnit F.A.19.2.6, regnes gyldighedsperiodens starttidspunkt fra den dato, hvor bevillingen træder i kraft.

Når der udstedes en bevilling til proceduren for aktiv eller passiv forædling, midlertidig import eller særligt anvendelsesformål, kan bevillingen være gyldig i højst fem år fra den dato, hvor den får virkning.

For følsomme varer og produkter kan gyldigheden af en bevilling til ovennævnte procedurer dog ikke overstige tre år. Se afsnit F.A.25.5 for en definition af følsomme varer og produkter.

For bevillinger til at drive toldoplag fastsættes ingen gyldighedsperiode. Se DF artikel 173.