De fælles regler, der omhandles i dette afsnit, gælder for følgende særlige procedurer:

  • Toldoplag
  • Midlertidig import
  • Særligt anvendelsesformål (enduse)
  • Aktiv forædling
  • Passiv forædling.

Det er en betingelse for at anvende proceduren for midlertidig import, særligt anvendelsesformål, aktiv og passiv forædling, at toldmyndigheden har udstedt bevilling hertil.

Der kræves ikke bevilling for at kunne henføre varer under en toldoplagsprocedure, men der kræves bevilling for at kunne drive et toldoplag.

Se EUTK artikel 211, stk. 1.