Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et land udenfor EU til en modtager i EU.

Som "varer af ringe værdi" anses varer, hvor den samlede egenværdi af varerne ikke overstiger 150 EUR pr. forsendelse.

Hvis egenværdien overstiger 150 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.

Varernes egenværdi er den pris, der reelt er givet for varerne, inklusive eventuelle afgifter i købslandet, som ikke kan refunderes. Hvis varerne ikke er købt, men fx er en gave, er det den egentlige værdi af varerne. I begge tilfælde skal transportomkostninger mv. til modtageren ikke medregnes, når det skal afgøres, om varernes værdi er under grænsen for, hvad der kan indføres toldfrit.

Varernes egenværdi bruges til at bestemme, om varerne kan importeres toldfrit.

Fritagelsen omfatter ikke:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Parfume og toiletvand
  • Tobak og tobaksvarer.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 23-24.

Moms

 

Momsfritagelse gives normalt i tilfælde, hvor varernes samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Se ML § 36, stk. 1, nr. 3).

Den samlede værdi omfatter udover varernes værdi også skatter, told, mv., der er opkrævet i tidligere omsætningsled udenfor Danmark, eller som betales i forbindelse med indførslen til Danmark – dog med undtagelse af importmomsen. Biomkostninger, eksempelvis fragtomkostninger, medregnes ikke ved opgørelse af en vares samlede værdi.

Varens samlede værdi anvendes til at bestemme, om varen kan importeres momsfrit.

Se i øvrigt afsnit D.A.10.3.3.

 

Bemærk

Viser det sig, at varernes samlede værdi overstiger 80 kr., og der derfor skal betales importmoms, skal biomkostninger, herunder transportomkostninger, medregnes til momsgrundlaget.

I de tilfælde, hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger mv. angives i fortoldningens rubrik 12, da der også skal betales moms af disse.

I de tilfælde, hvor der både skal betales told og moms af varerne, skal der anvendes de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen.