Indhold

Dette afsnit handler om forenklinger for skibe i relation til at kunne bevise den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et T2L- eller T2LF-dokument og et manifest fra rederiet, hvor der kan gives tilladelse til, at rederiet kan udstede skibets manifest efter afsejling. Dette gælder indtil ibrugtagningen af det nye PoUS system i 2019. Indtil da anvendes de tidligere regler for denne tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et T2L- eller T2LF-dokument (F.A.15.4.1)
  • Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet (F.A.15.4.2)