Det er vigtigt, at der er fokus på dette område samt at det kan styres, på en for alle parter enkel måde. Virksomhederne skal kunne redegøre for varens status og kunne bevise ovenstående grundsætninger, der er væsentlige for administrationen af toldbehandlingen i EU.

På sigt (når PoUS-systemet er klar til ibrugtagning) skal der derfor ske udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne på den ene side og mellem virksomhederne og toldmyndighederne på den anden side.

Der skal ske lagring af oplysninger ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, der kræver særlige regler for de it-systemer, der anvendes. Lagring og behandling af toldoplysninger og en harmoniseret grænseflade til virksomhederne, skal være faste bestanddele i systemet. Det giver en direkte og EU-harmoniseret adgang til handel.

Der indføres et elektronisk informations- og kommunikationssystem til udveksling og lagring af oplysninger, om bevis for den toldmæssige status som EU-varer, således at dette bliver enklere, og overvågningen bliver mere effektiv.