Bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse findes i EU-toldkodeksens (EUTK) art. 127- 132, i DF art. 104 - 113, og GF art. 182 - 188.