Som en følge af de færre barrierer for international handel er der også et større behov for at sørge for sikkerhed og sikring ved EU's ydre grænse for at sikre, at varer med farlige egenskaber ikke indføres til EU. Varer med farlige egenskaber er eksempelvis våben eller legetøj og fødevarer indeholdende farlige kemikalier.

Kontrollen hermed varetages af toldmyndighederne, og for ikke at lægge unødige hindringer i vejen for den internationale handel, foretages kontrollen ud fra en risikovurdering af de varer, som ønskes indført til EU. Denne tilgang forudsætter samtidig, at der skal afgives visse oplysninger om de varer, der ønskes indført til EU, forinden varerne ankommer til EU, og den summariske indpassagemeddelelse anvendes til dette formål. Se DF art. 127, stk. 1.

Indholdet af begrebet "summarisk indpassagemeddelelse" i EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter svarer til indholdet af begrebet "summarisk indgangsangivelse" i det hidtidige regelsæt. Se EUTK art. 5, nr. 9) og de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelser art. 1, nr. 17).