Afsnit F.A.14.1 indeholder for nuværende alene de ændringer af bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den meddelelse, som skal afgives, inden varer ankommer til EU's toldområde.

Afsnittet indeholder:

  • Formål (F.A.14.1.1)
  • Lovgrundlag (F.A.14.1.2)
  • Pligt til at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.3)
  • Fritagelse for at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.4)
  • Toldsted hvortil en summarisk indpassageangivelse skal indgives (F.A.14.1.5)
  • Frister for at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.6)
  • Indholdet af en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.7)
  • Ændring og ugyldiggørelse af en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.8)
  • Erstatning for en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.9)
  • Risikoanalyse (F.A.14.1.10)