Toldskyld ved import opstår, når en varer, der er importafgiftspligtig, føres ind i EU fra et ikke-EU land, og varen enten:

  • overgår til fri omsætning, herunder særligt anvendelseformål, eller
  • importeres midlertidigt med delvis fritagelse for importafgifter

Dette er også kendt som den almindelige toldskyld, som blot betyder, at der skal betales told for at få varen ind på EU's marked til fx videresalg i en butik eller til en persons eget forbrug.

Det vil sige at toldskylden her opstår som et led i den legale varehandel, når varen overgår til fri omsætning i EU.

Se EUTK artikel 77, stk. 1.

Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Se EUTK artikel 77, stk. 2.

Dette har domstolen fortolket som frigivelsestidspunktet for angivelsen, da varerne herved overgår til fri omsætning, se dom C-66/99 Wandel, præmis 41 og 42.

Såfremt varerne ikke er overgået til fri omsætning, er der således ikke opstået toldskyld efter EUTK artikel 77, stk. 1, som led i den legale varehandel. Spørgsmålet bliver herefter, om der kan være opstået toldskyld som følge af en manglende efterlevelse af reglerne, se EUTK artikel 79.

Bemærk: Bestemmelsen dækker den gamle TK artikel 201.