Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan toldskylden opstår og ophører ved import og eksport af varer til EU. Toldskyld er en persons forpligtelse til at betale de import- eller eksportafgifter, der efter lovgivningen skyldes for en bestemt vare.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.11.1)
 • Toldskyld ved import (F.A.11.2)
 • Toldskyld for varer uden oprindelse (F.A.11.3)
 • Toldskyld ved eksport og passiv forædling (F.A.11.4)
 • Toldskyld for varer omfattet af forbud eller restriktioner både ved import og eksport (F.A.11.5)
 • Debitorbegrebet - hvem hæfter for toldskylden (F.A.11.6)
 • Regler for beregning af toldskyldsbeløbet (F.A.11.7)
 • Stedet for toldskyldens opståen (F.A.11.8)
 • Toldskyldens ophør (F.A.11.9)
 • Varer der befinder sig i en særlig situation (F.A.11.10)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.11.11)