Afsnittet handler om de krav der er til angivelse og dokumentation.

Importøren har ved angivelse til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse fuld deklarationspligt og er pligtig til at fremlægge den nødvendige dokumentation for at bekræfte bl.a. toldværdien.

Afsnittet indeholder:

  • Dokumentation ved indbyrdes afhængighed (F.A.10.7.3)
  • Dokumentation vedrørende de sekundære metoder (F.A.10.7.4)
  • Toldværdideklaration og værdispecifikation (F.A.10.7.5)