Indhold

Såfremt transaktionsværdien ikke kan anvendes til fastsættelse af toldværdien, skal toldværdien fastsættes efter en af de sekundære metoder.

Dette afsnit beskriver de sekundære metoder til fastsættelse af transaktionsværdi.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om de sekundære metoder (F.A.10.6.1)

  • Tilsvarende eller lignende varer (F.A.10.6.2)

  • Enhedspris ved salg i EU - den deduktive metode (F.A.10.6.3)

  • Den beregnede toldværdi (F.A.10.6.4)

  • Fallback metoden (rimelige fremgangsmåder) (F.A.10.6.5)

  • Særlige tilfælde for beregning af toldværdien (F.A.10.6.6)