Har varerne kun været handlet én gang på vej fra producent til importør, er der ingen tvivl om, hvilket salg der skal anvendes som grundlag for toldværdien.

Tilsvarende gælder, hvis importøren kun har kendskab til sit eget køb og ingen tidligere handler.

Bemærk: EU's nye toldkodeks har ændret på reglerne for varer solgt mere end én gang.

Tidligere gjaldt, at hvis varerne havde været handlet mere end én gang ("successive salg"), skulle det seneste salg inden angivelse til fri omsætning som hovedregel anvendes som grundlag for toldværdien.  Dog kunne importøren på visse betingelser få lov til at beregne toldværdien på baggrund af den første faktura som var udstedt ved eksporten til EU. Denne regel er nu afskaffet.

Med den nye EU-toldkodeks, fastsættes, at den pris som skal anvendes er prisen/værdien på det sidste salg umiddelbart før varerne bliver solgt til eksport til EU til fortoldning.

Sælges varerne efter de fysisk er ankommet til EU's toldområde, men ikke er overgået til fri omsætning, vil dette salg skulle bruges som værdi til beregning af toldværdien. Dvs., at hvis varerne sælges inden de er fortoldet fra et midlertidigt oplag, er dette salg at anse som det sidst salg inden eksport til EU.

Se EUTK art. 70 stk. 1 og 2, eventuelt justeret i forhold til reglerne i de ovenstående afsnit.

Bemærk: Frem til 31 december 2017, kan toldværdien fastsættes ud fra et tidligere salg, end det omfattet i GF artikel 128, såfremt klareren er bundet af en kontrakt vedrørende den solgte varer, som er indgået inden 18. januar 2016.

Se GF artikel 347.