Dette afsnit indeholder reglerne for om forsikrings og andre udgifter, relateret til transporten, skal medregnes i toldværdien.

Afsnittet indeholder: