Transporteres varer gratis eller med køberens transportmiddel, skal der til toldværdien medregnes transportomkostninger til indførselsstedet beregnet efter den sædvanligt anvendte tarif for den benyttede transportmåde.

Se GF artikel 138, stk. 3