Dette afsnit indeholder reglerne om varernes transport til og inden for EU, og hvornår varernes skal anses for at være indført i EU.

Indførselsstedet har betydning i forhold til, hvilke transportomkostninger der skal medregnes i toldværdien. Afsnittet giver derfor også et overblik over de forskellige transport former (søvej, luftfragt mv.), og hvorvidt de skal medregnes i toldværdien eller ej.

EU-Domstolen har udtalt, at der ved transportomkostninger, skal forstås "samtlige omkostninger, det være sig hoved- eller biomkostninger, i forbindelse med transport af varerne til Fællesskabets (EU) toldområde." Se Unfiert-dommen præmis 30.

Afsnittet indeholder:

  • Indførselsstedet (F.A.10.3.1)

  • Beregning af transportomkostninger, afhængigt af transport måden (F.A.10.3.2)

  • Forsikrings- og andre udgifter i forbindelse med transporten (F.A.10.3.3)