Skal den importerede vare videresælges, må ingen dele af provenuet tilfalde sælgeren. Tilsvarende gælder ved varens overdragelse eller yderligere anvendelse af varerne fra køberens side. Hvis dette er tilfældet, kan transaktionsværdien ikke anvendes, medmindre der kan foretages en passende justering.

Transaktionsværdien kan dog anvendes, hvis det er muligt at opgøre en værdi, som kan lægges til den pris, der i øvrigt er betalt eller skal betales.

Se EUTK art. 70, stk. 3, litra c.