Er salget betinget af særlige vilkår eller hensyn vedrørende de indførte varer, og kan værdien heraf fastsættes i forhold til de importerede varer, anses betalingen for disse som en del af prisen.

Se GF art. 133.

Hvis værdien af de særlige vilkår eller ydelser ikke kan opgøres selvstændigt, kan transaktionsværdien ikke bruges, og toldværdien skal så fastsættes efter en af de sekundære metoder. Se afsnit F.A.10.6 om de sekundære metoder.

Som indirekte betalinger anses ikke aktiviteter, som køberen udfører for egen regning. Det gælder, uanset om sælgeren drager nytte af dem, eller om de er blevet udført med sælgerens godkendelse.

Vilkår og hensyn skal dog ikke anses for en del af den betalte pris, når:

  • køber for egen regning skal afholde omkostninger til salgsfremme/markedsføring. Se GF art. 129, stk. 2,

  • er omfattet af et af elementerne, der indgår i transaktionsværdien efter EUTK artikel 71. Dette kunne for eksempel være en betingelse om, at sælger leverer ingeniørarbejder eller tegninger, der er udført fra EU. Disse vil være omfattet af reglerne om varer og tjenesteydelser, der er anvendt ved varens produktion, og vil være omfattet af GF art. 135, og skal derfor medregnes i transaktionsværdien. Se afsnit F.A.10.2.4.

Se EUTK art. 70, stk. 3, litra b, og GF art. 133.