Er der restriktioner med hensyn til rådighed eller anvendelse af varen, kan toldværdien ikke fastsættes ud fra transaktionsværdien.

Der skal dog ikke tages hensyn til restriktioner, når de:

  • Er pålagt eller krævet ved lov.

  • Omfatter geografiske begrænsninger.

  • Ikke i væsentlig grad påvirker varernes toldværdi.

Et eksempel på en restriktion, som ikke i væsentlig grad påvirker varens værdi, hvis en bilsælger kræver af en køber af automobiler, at han ikke videresælger eller udstiller bilerne før en bestemt dato, som markerer begyndelsen af modelåret.

Se EUTK art. 70, stk. 3, litra a.