Dette afsnit handler om de betingelser, der skal være opfyldt for at transaktionsværdien, som beregnet i afsnit F.A.10.2.1, skal anvendes ved værdiansættelse af varer ved import.

Se EUTK art. 70, stk. 3. Alle betingelserne skal være opfyldt.

Hvis en eller flere af de nævnte forudsætninger derfor ikke er opfyldt, skal værdiansættelsen ske efter en af de sekundære metoder. Se afsnit F.A.10.6.

Afsnittet indeholder: