Når salgsprisen af den importerede vare er underkastet vilkår og hensyn, der kan fastsættes selvstændigt i forhold til varen, skal disse medtages ved beregningen af toldværdien.

Dette gælder dog ikke for:

  • Markedsføringsaktiviteter som køberen gennemfører for egen regning efter GF art. 129, stk. 2.

  • Elementer der indgår i talværdien efter EUTK art. 71.