Som hovedregel er det varens transaktionsværdi, der skal anvendes ved fastsættelse af toldværdien.

Dette afsnit indeholder reglerne om, hvad der skal indgå i transaktionsværdien, herunder eventuelle elementer, som gør at transaktionsværdien skal justeres således at man får et reelt billede af den pris der faktisk er betalt, eller skal betales for varen.

Afsnittet indeholder:

Se EUTK artikel 70 og 71.