Lovgrundlaget for fastsættelse og beregning af toldværdien findes i følgende lovgivning:

  • EU's toldkodeks (EUTK) art. 69-76

  • Kommissionens delegerede forordning (DF) art. 71

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) art. 127-146

  • TBEK §§ 6, 7, 11, 32, 39 og 41-43

Toldkodeksen indeholder de overordnede regler for, hvad der skal medregnes i toldværdien, der er baseret på transaktionsværdien samt de sekundære metoder som anvendes, hvis transaktionsværdien ikke kan anvendes.

Den delegerede forordning og gennemførelsesforordningen fastsætter de specifikke og forklarende regler om bl.a. rabatter, delleverancer, transportomkostninger, valutaomregning mv.

Endelig indeholder TBEK §§ 6, 7, 11, 32, samt §§ 41-43 en række regler om angivelse og dokumentation af toldværdien.