Lovgrundlaget for fastsættelse og beregning af toldværdien finde i følgende lovgivninger:

Toldkodeksen indeholder de overordnede regler for, hvad der skal medregnes i toldværdien, der er baseret på transaktionsværdien, samt de sekundære metoder, som anvendes, hvis transaktionsværdien ikke kan anvendes.

Den delegerede forordning og gennemførelsesforordningen fastsætter de specifikke og forklarende regler vedr. bl.a. rabatter, delleverancer, transportomkostninger, valutaomregning mv.

Endelig indeholder toldbehandlingsbekendtgørelsen TBEK §§ 6, 7, 11, 32, samt §§ 41-43 en række regler om angivelse og dokumentation af toldværdien. Bemærk: flere af disse bestemmelser er justeret ved den seneste ændring af bekendtgørelse, se Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling BEK nr. 340 af 07/04/2016.