Den Regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse, herefter PEM-konventionen, blev vedtaget i 2012. Konventionsteksten kan findes på dette Link. Konventionen har til formål at samle en række identiske oprindelsesprotokoller om oprindelse- og kumulationsregler for Pan-Euro-Med landene.  I skrivende stund har de fleste af Middelhavslandene underskrevet PEM-konventionen og har i den forbindelse også afsluttet deres interne procedurer vedrørende ratificeringen af konventionen, hvorfor denne er trådt i kraft mellem disse parter. På Rådets hjemmeside kan information findes om hvilke lande, som har tiltrådt og ratificeret konventionen. Informationen kan findes på dette Link.

Næste skridt i processen vil være at gøre PEM-konventionen anvendelig. Dette skal ske ved, at de kontraherende parter, der har ratificeret konventionen, henviser til PEM-konventionen i deres frihandelsaftaler/oprindelsesprotokoller.

Yderligere har EU-Kommissionen offentliggjort en matrix for hvornår reglerne for diagonal kumulation kan finde anvendelse mellem de lande som har tiltrådt PEM-konventionen. Matrixen kan findes i EU tidende på dette Link.