Indhold

EU's handelsaftaler med tredjelande indeholder alle en oprindelsesprotokol, hvor mange af begreberne i de enkelte aftaler, går igen. Dvs. oprindelsesprotokollen indeholder regler som skal fastsætte varernes oprindelse. Nedenfor vil der blive gennemgået nogle af de overordnede begreber med udgangspunkt i GSP aftalen. Selvom der er ligheder i protokollerne, er der nuanceforskelle i de forskellige aftaler, hvorfor det vil være nødvendigt med opslag i de enkelte oprindelsesprotokoller, for at fastslå, hvilke oprindelsesregler der gælder netop for den aftale som ønskes benyttet.

Afsnittet indeholder en oversigt over fællesbegreber for præferenceordningerne

 • Oprindelsesstatus (F.A.9.6.1)
 • Proceslisten (F.A.9.6.2)
 • Utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger (F.A.9.6.3)
 • Præferencedokumentation (F.A.9.6.4)
 • Undtagelse fra kravet om oprindelsesdokumentation (F.A.9.6.5)
 • Territorialprincippet (F.A.9.6.6)
 • Generel toleranceregel (F.A.9.6.7)
 • Kumulation (F.A.9.6.8)
 • Forbud mod toldgodtgørelse eller toldfritagelse (drawback) (F.A.9.6.9)
 • Direkte transport (F.A.9.6.10)
 • Regnskabsmæssig adskillelse af materialer med og uden oprindelse (F.A.9.6.11)
 • Verifikation (F.A.9.6.12)
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser & SKAT meddelelser mv. (F.A.9.6.13)