Indhold

For at fastsætte en vares oprindelse, skelnes der mellem varer, der er fuldt ud fremstillet i ét enkelt land, og varer der har undergået en fremstillingsproces i et eller flere lande.

Se EUTK artikel 60.

Dette afsnit indeholder:

  • Fuldt ud fremstillede varer (F.A.9.2.3.1)
  • Varer, hvor to eller flere lande har deltaget i fremstillingsprocessen (F.A.9.2.3.2)