Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • GL FA 7 Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • GL FA 9 Fortoldning (F.A.33)
 • GL FA 10 Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • GL FA 25 Udførsel af varer (F.A.35)
 • Formelle Regler (F.A.36)
Hvad er nyt?

Ændrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen "Skatteforvaltningen" eller den pågældende styrelses navn, fx "Toldstyrelsen".

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle og sproglige ændringer.

F.A.31.14: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/640 af 25. april 2018 er indarbejdet om indførelse af forudgående EU-tilsyn af importen af visse aluminiumsprodukter med oprindelse i visse tredjelande.

F.A.31.14: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1092 af 20. juni er indarbejdet om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/670 om indførelse af forudgående EU-tilsyn af importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande.

F.A.31.18: Opdateret med Kommissionens forordning (EU) 2018/582 af 12.april 2018 om ændring af forordning (EU) 1352/2013 af 4. december 2013.

F.A.31.22: Bekendtgørelse nr. 484 af 16/05/2018 er indarbejdet om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark.

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter