Blanketnr.
04.076
Formål med blanketten

Dette oplysningsskema er til dig, der har boet i udlandet (begrænset skattepligtig) i en del af indkomståret og i Danmark (fuld skattepligtig) i en anden del af indkomståret.

Vejledning findes på selve blanketten.

Er du samtidig selvstændigt erhvervsdrivende, skal du i stedet anvende blanketterne 04.003 og 04.009.

Fristen for indsendelse af oplysningsskemaet er senest d. 1. september 2020.

Du er ikke omfattet at digital pligt for indkomståret 2019.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

 

Du har ikke mulighed for at anvende TastSelv og skal derfor indsende oplysningsskemaet for 2019 på papir, du kan først forvente at modtage årsopgørelsen for 2019 i slutningen af året 2020.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2020.

PDF-udgave

Hent blanket 04.076  2019

 2018   2017   2016   2015

Hent blanket 04.031 og 04.071 og 04.071A

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.