Afgørelser indarbejdet i Lønsumsafgiftsvejledningen 2012-1 og Den juridiske vejledning, afsnit D.B.

 SKM-nr.  Afsnit
   
SKM2011.551.LSR JV D.B.2.12.4

SKM2011.697.SR

JV D.B.2.3.3

SKM2011.821.SKAT

F.12