Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i elafgiftsloven om drift og etablering af datahub, indmelding af særligere afgiftsforhold i datahubben og om verifikation af særlige afgiftsforhold mv.

Afsnittet indeholder:

  • Elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben (E.A.4.3.10.2)
  • Verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder (E.A.4.3.10.3)
  • Verifikation, der foretages af Energinet.dk (E.A.4.3.10.4)
  • Opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinet.dks verifikation (E.A.4.3.10.5)
  • Verifikation, der foretages af andre elhandlere end elhandelsvirksomheder (E.A.4.3.10.6)
  • Overgangsbestemmelser - Registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk. (E.A.4.3.10.7)

  • Andre forhold vedrørende særlige afgiftsforhold (E.A.4.3.10.8).