Indhold

Engrosmodellen, jf. lov nr. 578 af 4. maj 2015, indebærer, at der fra og med den 1. april 2016 gælder nye regler for netvirksomheders opgørelse af afgift på elektricitet.

Om reglerne, der var gældende indtil 1. april 2016, henvises til afsnit E.A.4.3.7.3 som beskrevet i Den juridiske vejledning 2016-1.

Se også

  • Afsnit E.A.4.3.9 om opgørelse af afgift på elektricitet fra 1. april 2016: Netvirksomheder.