Indhold

I den periode, hvor et konkursbo er momsregistreret, skal kurator indberette moms til de ordinære frister via TastSelv Erhverv. Der skal indberettes selv om periodens momstilsvar er 0 kroner. Se D.A.20.2.1.

Hvis konkursboet ikke er momsregistreret, eller boet er blevet afmeldt ved ophør af den momspligtige økonomiske virksomhed i boperioden, skal konkursboets endelige momstilsvar indberettes til Skattestyrelsen.

For den periode, hvor konkursboet ikke har været momsregistreret, skal kurator sende en mail til Skattestyrelsen via Kontakt i TastSelv Erhverv.

For konkursboer, der er etableret før 8. juli 2015, og som har været momsregistreret efter den 1. oktober 2015, skal der ske ordinær angivelse i den periode, hvor konkursboet er momsregistreret. For perioden efter afmeldelsen skal angivelse ske ved at sende en mail til Skattestyrelsen.

Afregning af moms for perioden før 1. oktober 2015 kan afvente tidspunktet for afslutningen af boet ved at indsende en mail til Skattestyrelsen. Se nærmere herom i SKM2015.556.SKAT om afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen.

Se også

  • afsnit A.A.8.3 om fristregler for ændringer vedrørende moms og afgifter, og
  • afsnit A.A.8.3.1.3 om efterangivelser