Gevinst og tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringer skal medregnes efter lagerprincippet. Du skal derfor både medregne realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Rubrikken skal omfatte: 

  • Nettofortjeneste (positivt resultat efter fradrag af tab og fremført tab fra 2014 og tidligere år, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002) på finansielle kontrakter.

  • Nettotab (negativt resultat efter fradrag af eventuel gevinst i 2015, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002) på finansielle kontrakter

  • Gevinst og tab på visse strukturerede fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter. Du kan trække tab fra, i det omfang tabet ikke overstiger skattepligtige gevinster for 2002 og senere indkomstår. 

Rubrikken skal ikke omfatte:

  • Gevinst og tab på visse finansielle kontrakter, som ikke beskattes som finansielle kontrakter. Det skal du skrive sammen med gevinst eller tab på det underliggende aktiv.

  • Gevinst og tab på visse strukturerede fordringer i fremmed valuta, som ikke beskattes som finansielle kontrakter. Det skal du skrive i rubrik 39.

  • Gevinst og visse tab på visse strukturerede fordringer i danske kroner, der ikke beskattes som finansielle kontrakter. Skattepligtig gevinst og fradragsberettiget tab på sådanne strukturerede fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du skrive i rubrik 32. Skattepligtig gevinst og fradragsberettiget tab på sådanne strukturerede fordringer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du skrive i rubrik 40. Du kan ikke trække tab fra, hvis du har købt obligationerne før den 27. januar 2010. 

Du bør tjekke de indberettede beløb

Du kan se de oplysninger, vi har om dine finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, hvis du klikker på "Se hvor beløbet kommer fra" under TastSelv-menuen øverst på siden og derefter vælger Skatteoplysninger. Hvis oplysningerne er forkerte, skal du kontakte indberetteren.

Du skal selv udregne dine gevinster og tab og skrive summen i rubrikken. Hvis du samlet set har haft et tab, skal du skrive minus ("-") foran.

Mere information

Om gevinst og tab på finansielle kontrakter 

Sådan fremfører du tab til senere indkomstår