Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærkninger

DBO

01.07.1996

L 82 af 14.11.1997

Lov nr. 1100 af 29.12.1997

BKI nr. 4 af 22.04.1998

06.03.1998

Virkning 01.01.1999

TfS 1997, 851

Tillægsaftale

Investerings-foreninger

11.01.2011

-

 

-

-

11.01.2011

SKM2011.40.SKAT

Aftale

Bistand i skattesager

14.12.2011 

 

 

BKI nr. 13 af 10.05.2012 

 14.12.2012

14.12.2012

Bemærk

Nederlandene har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager og den tilhørende protokol. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

Om den caribiske del af Nederlandene bestående af øerne Bonaire, Sint Eustatius og Saba, se under Nederlandske Antiller, afsnit C.F.9.2.14.3.

Se også

Se også www.belastingdienst.nl for Nederlandenes skattemyndighed.