Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Aftale om fremme af økonomiske forbindelser
  • Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing.

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

10.09.2009

L 14 af 08.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 19 af 18.05.2011

01.06.2011

Ubegrænset virkning

Aftale

Fremme af økonomiske forbindelser 

 10.09.2009

 

 

BKI nr. 16 af 18.08.2011

01.06.2011 

Denne aftale er et supplement til TIEA-aftalen 

Aftale

Beskatning af indtægt fra opsparing 

26.04.2004

27.08.2004

L 14 af 08.10.2009

 

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 27 af 29.08.2005

23.06.2005 

Virkning 01.07.2005

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Aftale om fremme af økonomiske forbindelser

Aftalen er et supplement til TIEA-aftalen. Aftalen handler om selskaber og vedrører beskatning af fortjeneste og udbytte fra et fast driftssted.

Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Aftalen er indgået i tilknytning til EU's rentebeskatningsdirektiv, 2003/48/EF. Se afsnit C.F.8.1.2.4. Aftalen handler om indeholdelse af kildeskat og automatisk informationsudveksling om indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Bemærk

Aftalerne er gældende for Curacao, Sint Maarten og den caribiske del af Nederlandene bestående af øerne Bonaire, Sint Eustatius og Saba.