Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraf-ttrædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

16.09.1959

-

-

BKI nr. 33 af 21.07.1961

27.07.1961

Historisk

DBO

08.03.1989

-

 

BKI nr. 118 af 10.11.1989

13.06.1989

Virkning 01.01.1990

Protokol

10.10.2013

L nr. 7 af 09.10.2014 

Lov nr. 1364 af 16.12.2014

BEK nr. 181 af 23.02.2015 

01.02.2015 

Ny artikel 26

Danmark og Indien har indgået en aftale om henstand med betaling af skat i dobbeltbeskatningssager, hvor der er indledt "Mutual Agreement Procedure". Se SKM2007.942.SKAT.

 

Bistandskonvention

Indien har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

 

Bemærk

Det indiske skatteår løber fra 1. april - 31. marts.

Se også

  • Skat Udland 1997, 151 om skattesystemet i Indien
  • Skd. cirkulære nr. 85 af 29. april 1963 (vejledning om DBO af 16. september 1959 - historisk)
  • www.finmin.nic.in og www.incometaxindia.gov.inom Indiens skattemyndighed.