Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

09.02.1989

-

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 49 af 24.04.1990

12.04.1990

Virkning 01.01.1991

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også www.incometax.gov.eg/eta/eg om Egyptens skattemyndighed.