Indhold

Dette afsnit handler om de overenskomster og aftaler, som Danmark har indgået med andre lande og områder for at undgå dobbeltbeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9.1)
  • Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9.2).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter