Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit XIV"

 Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 71"

 

Pos (varekode)

Varebeskrivelse

Tarifmæssig told

Bilag

Suppl. mængde

Varebest.

 

T2 eller Eksport

T1

I

U

                 
 

7102

 

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede:

         
                 
 

7102 10 00

00
 • Usorterede
0   karat N
                 
     
 • Til industriel anvendelse:
         
 

7102 21 00

00
  • Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0

 

karat

N
 

7102 29 00

00
  • I andre tilfælde

0

 

karat

   
                 
     
 • Til anden anvendelse:
         
 

7102 31 00

00
  • Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0

 

karat

 

7102 39 00

00
  • I andre tilfælde

0

 

karat