Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når varer fra et andet EU-land leveres og herefter installeres eller monteres i Danmark. Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udenlandske afgiftspligtige personer ML § 46 a
  • Administrative regler.  

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret og installeret eller monteret varerne i Danmark af en virksomhed, der er etableret i udlandet. Virksomheden er også omvendt betalingspligtig for moms af varerne, hvis leverancen af varerne sker for sælgers regning. Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Levering og installering eller montering af varer er juridisk set en integreret leverance af varer, der i faktisk forstand typisk består af bygningsinstallationer, udstyr og maskiner (varer), der leveres og herefter bliver installeret eller monteret (ydelser).

Om afgrænsningen af momspligtige transaktioner ved levering og installering eller montering af varer. Se ML § 14, stk. 1, nr. 3 og afsnit D.A.6.1.5.

Udenlandske afgiftspligtige personer ML § 46 a

Selv om en afgiftspligtig person må anses for at være etableret i udlandet og ikke i Danmark, kan en udenlandsk afgiftspligtig person, der som led i en entreprise aftager varer, som leveres og installeres eller monteres i Danmark, være omvendt betalingspligtig for dansk moms ved levering og installering eller montering af varerne i Danmark. Se ML § 46 a og afsnit D.A.13.11.

Bemærk

Hvis den, der får leveret og installeret eller monteret varer med leveringssted i Danmark, ikke er en afgiftspligtig person men fx en privat forbruger, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for moms hos SKAT og betale den danske moms ved leveringen og installeringen eller monteringen af varerne i Danmark. Se ML §§ 47-51 b, momsbekendtgørelsens § 78, stk. 1 og afsnit D.A.14.1.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer og installerer eller monterer varer i forhold til en dansk betalingspligtig person

Der er særlige oplysningskrav til faktura, når en udenlandsk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i forhold til en dansk betalingspligtig person. Se momsbekendtgørelsens § 40 a, indsat ved BEK nr. 1206 af 02/12/2008, og momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2.

Den betalingspligtige person i Danmark

Der er særskilt registreringspligt, hvis den betalingspligtige person i Danmark ikke i forvejen er momsregistreret på andet grundlag. Se ML § 50 b.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML § 50 b. Se ML § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og ML § 57, stk. 3.

Der er bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 4, nr. 3, ændret ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009.

Bemærk

Den betalingspligtige person i Danmark skal i momsangivelsens rubrik A-varer særskilt angive værdien uden dansk moms af udenlandske afgiftspligtige personers levering og installering eller montering af varer i Danmark. Se momsbekendtgørelsens § 54, stk. 2, nr. 2, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og momsbekendtgørelsens § 78, stk. 1 samt afsnit A.B.4.2.1.2.

Udenlandsk afgiftspligtig person, der er registreringspligtig for levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark

Der er angivelsespligt for en udenlandsk afgiftspligtig person, der er registreringspligtig for levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark. Se momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 2, nr. 2, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og momsbekendtgørelsens § 78, stk. 1.

Bemærk

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal den danske afgiftspligtige person angive værdien uden dansk moms af leverancen i momsangivelsens "rubrik B ikke EU-salgsangivelse". Se momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 5, nr. 2, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og momsbekendtgørelsens § 77 samt afsnit A.B.4.2.1.2.