Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der som kunde eller køber aftager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, i visse nærmere angivne tilfælde er den, der er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1-7, idet nr. 7 er indført i momsloven ved lov nr. 590 af 18/06/2012. Dette betegnes også som "omvendt betalingspligt" for moms. Dvs. i perspektivet "omvendt" i forhold til hovedreglen om leverandørens eller sælgerens betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder: