Aktieindkomst opgøres efter reglen i PSL § 4 a . Aktieindkomst beskattes særskilt og indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se PSL § 4 a, stk. 4.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2 om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv., herunder medarbejderaktier
  • C.B.3 om beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.
  • C.B.4 om beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber og forskellige investeringsforeninger.