Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelsex xog tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

xIndtil 2021 reguleredexs afgiftssatserne efter xelafgiftslovenx årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016. xVed lov 2225 af 29. december 2020 er afgiftssatserne efter elafgiftsloven for elpatronordningen afstemt i forhold til lempelserne i elvarmeafgiften i samme lov. Afgiftssatserne efter elafgiftsloven for elpatronordningen indekseres ikke fra 2021.x

xBeløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven fra og med 2021:x

x2021x

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

x2,2x

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

x0,8x

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

xBeløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for 2021:x

x2021x

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

x52,3x

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

xBeløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) for 2021 i CO2-afgiftsloven:x

x2021x

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

x14,2x

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

x5,0x

Tidligere satser for afgiftslempelse

xSatserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2016 til 2020 fremgår af nedenstående to skemaer.x

Energiafgiftslovene

 2016

2017

2018

2019

x2020x

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

59,4

21,4

59,7

21,5

60,0

21,6

60,7

21,9

x61,3x

x22,1x

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

45,8

46,0

46,3

46,8

x47,3x

CO2-afgiftsloven

2016

2017

2018 

2019

x2020x

Grænse for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,6

13,7

13,8

13,9

x14,1x

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,8

4,9

4,9

4,9

x5,0x