Tinglysning af vedtægter for ejerforeninger, grundejerforeninger mv. på en eller flere faste ejendomme udløser 1.400 kr. i afgift.

Såfremt vedtægterne indeholder andre rettigheder, der lyses servitutstiftende, skal der ikke betales yderligere afgift.

Vedtægter lyst pantstiftende
Der skal betales afgift efter § 5, stk. 1, hvis vedtægterne eventuelt tillige lyses pantstiftende. Tinglysningsafgiften efter § 5, stk. 1 er på 1.400 kr. samt 1,5 % af det pantsikrede beløb. Det pantsikrede beløb, der skal betales afgift af, er det samlede beløb, der er lyst pant for. Hvis et sæt vedtægter er blevet tinglyst for i alt 35.000 kr. på ejendommene 1-10, er det pantsikrede beløb 35.000 kr. Hvis derimod vedtægterne er blevet tinglyst for 35.000 kr. på hver af ejendommene 1-10, er det pantsikrede beløb på 10 x 35.000 kr., i alt 350.000 kr.

For tinglysning af indexregulerede vedtægter, se pkt. C.2.1.1.

Særligt om ejerlejligheder under opdeling
Når en vedtægt, der indeholder en panthæftelse på f.eks. 35.000 kr., skal tinglyses på en ejendom der er under opdeling i ejerlejligheder/under udstykning, bliver vedtægten lyst med frist på hovedejendommen. Når opdelingen i ejerlejligheder/udstykningen er bragt til ende, bliver vedtægterne tinglyst endeligt.

For så vidt angår den pantstiftende del afhænger den endelige lysning af formuleringen i vedtægterne. Hvis det fremgår af vedtægterne, at de skal tinglyses for i alt 35.000 kr. på ejendommene 1-10, vil vedtægterne som udgangspunkt blive indført på hovedejendommen for 35.000 kr. Efter opdelingen i ejerlejligheder/udstykningen, vil vedtægterne blive indført på de nye ejerlejligheder/ejendomme med en bemærkning om, at der tillige er pant i anden ejendom. Rent tinglysningsmæssigt betyder bemærkningen "tillige pant i anden ejendom", at der er lyst pant i alle ejerlejlighederne/ejendommene for et samlet krav på 35.000 kr. Hvis der efterfølgende ønskes tinglyst et krav på 35.000 kr. på hver enkelt ejerlejlighed, altså et samlet krav på 35.000 kr. x 10, skal der tinglyses en ændring af vedtægterne, som skal afgiftsberigtiges af forskellen mellem det oprindeligt pantsikrede beløb på 35.000 kr. og det nu pantsikrede beløb på 35.000 kr. x 10, i alt 350.000 kr. Det betyder, at der ved tinglysning af ændringen skal betales afgift af 9 x 35.000 kr., i alt 315.000 kr.

Hvis det derimod fremgår af vedtægterne, at de skal tinglyses pantstiftende for 35.000 kr. for hver af ejerlejlighederne/ejendommene 1-10, vil vedtægterne ligeledes som udgangspunkt blive indført på hovedejendommen for 35.000 kr. Efter opdelingen i ejerlejligheder/udstykningen bliver vedtægterne indført direkte på de nye ejerlejligheder/ejendomme med 35.000 kr. pr. ejerlejlighed/ejendom. Det betyder, at der er tinglyst pant for et samlet beløb på 35.000 kr. x 10, i alt 350.000 kr. I forbindelse med at vedtægterne bliver indført på de nye ejerlejligheder, skal der betales afgift af det nye pantsikrede beløb, som er forskellen mellem det oprindeligt pantsikrede beløb på 35.000 kr. og det nu pantsikrede beløb på 35.000 kr. x 10, i alt 350.000 kr. Det betyder, at der skal betales afgift af 9 x 35.000 kr., i alt 315.000 kr.

Afgiftsmæssigt betyder det, at såfremt byrden bliver lyst pantstiftende med et samlet krav på x kr. og en bemærkning om, at der tillige er pant i anden ejendom, skal der alene betales afgift af x kr. Hvis byrden derimod bliver lyst pantstiftende for et samlet krav på x kr. på hver enkelt ejerlejlighed, altså et samlet krav på x kr. ganget med antallet af ejerlejligheder, er det dette beløb, der skal beregnes afgift af.