Resumé

Efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er restanceinddrivelsen samlet hos én myndighed, så der er en ensartet sagsbehandling vedrørende al inddrivelse af gæld til det offentlige.

Reglerne om inddrivelse fremgår af afsnit G.A Inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Gældsstyrelsen (RIM) som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Gældstyrelsens (RIMs) inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

-

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter