Tilladelse til udbud af klasselotteri kan gives til Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

  • Spillemyndigheden kan udstede tilladelse til Det Danske Klasselotteri A/S.
  • Justitsministeren kan udstede tilladelse til de to øvrige selskaber.

Tilladelsen til Det Danske Klasselotteri A/S findes på www.spillemyndigheden.dk under "Spilområder" - "Lotterier" - "Det Danske Klasselotteri A/S"

Tilladelsen er tidsubegrænset.

Se SPILL § 8.

Bemærk

Det Danske Klasselotteri A/S' tilladelse omfatter ikke udbud på Grønland.

Tilbagebetalingsprocent

Det Danske Klasselotteri A/S skal anvende mindst 65 pct. og højst 72 pct. af indskudssummen i klasselotteri til gevinster. Se BEK nr. 1304/2011 § 2.

Se også

  • Afsnit J.A.5 om lotteri
  • Afsnit J.A.7 om almennyttige lotterier