Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 32"

 Pos (varekode)VarebeskrivelseTarifmæssig toldBilagSuppl. mængdeVarebest.
 T2 eller EksportT1IU
         
3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede:

 • Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af sådanne farvestoffer:
3204 11 00
  • Dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis deraf:
15
   • Farvestof CI Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Disperse Blue 360 på 99 vægtprocent og derover

6,5% STM861
20
   • Farvestof CI Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Disperse Yellow 241 på 97 vægtprocent og derover

6,5% STM861
25
   • N-(2-klorethyl)-4-[(2,6-diklor-4-nitropenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)
6,5% STM861
35
   • Farvestof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 232 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
40
   • Farvestof CI Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Red 60 på 50 vægtprocent og derover

6,5% STM861
45
   • Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:
    - C.I. Disperse Orange 61 eller disperse Orange 288,
    - C.I. Disperse Blue 291:1
    - C.I. Disperse Violet 93:1
    - med eller uden C.I. Disperse Red 54

6,5% STM861
50
   • Farvestof CI Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 72 på 95 vægtprocent og derover

6,5% STM861
60
   • Farvestof CI Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 359 på 50 vægtprocent og derover

6,5% STM861
75
   • Farvestof CI Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 54 på 99 vægtprocent og derover

6,5% K
90
   • Andre varer
6,5%
3204 12 00
  • Syre-farvestoffer, også metalliserede, samt præparater på basis deraf; bejdsefarvestoffer samt præparater på basis deraf:
10
   • Farvestof CI Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Blue 9 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
15
   • Farvestof CI Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 75 på 75 vægtprocent og derover
6,5% STM861
17
   • Farvestof CI Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 eller 60181-77-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 355 på 75 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
25
   • Farvestof CI Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 eller 99576-15-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Black 210 på 50 vægtprocent og derover

6,5% STM861
27
   • Farvestof CI Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 eller 119509-49-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 425 på 75 vægtprocent eller derover

6,5% STM861
35
   • Farvestof CI Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Black 234 på 75 vægtprocent og derover

6,5% STM861
37
   • Farvestof CI Acid Black 210 natriumsalt (CAS RN 201792-73-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Black 210 natriumsalt på 50 vægtprocent eller derover

6,5% STM861
40
   • Flydende farvestofpræparat indeholdende det anioniske syre-farvestof C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

6,5% STM861
45
   • Farvestof CI Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Blue 161/193 på 75 vægtprocent og derover

6,5% STM861
47
   • Farvestof CI Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 eller 12269-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 58 på 75 vægtprocent eller derover

6,5% STM861
55
   • Farvestof CI Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 165 på 75 vægtprocent og derover
6,5% STM861
57
   • Farvestof CI Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 eller 12219-65-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 282 på 75 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
60
   • Farvestof CI Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Red 52 på 97 vægtprocent og derover
6,5% STM861
65
   • Farvestof CI Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Acid Brown 432 på 75 vægtprocent og derover
6,5% STM861
70
   • Farvestof CI Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof CI Acid Blue 25 på 80 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5% I
3204 13 00
  • Basiske farvestoffer samt præparater på basis deraf:
10 
   • Farvestof CI Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Basic Red 1 på 50 vægtprocent og derover
6,5%  STM861
15
   • Farvestof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 41 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
25
   • Farvestof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 46 på 20 vægtprocent og derover
6,5% STM861
30
   • Farvestof CI Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Basic Blue 7 på 50 vægtprocent og derover

6,5% STM861
35
   • Farvestof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Yellow 28 på 75 vægtprocent og derover

6,5% STM861
40
   • Farvestof CI Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Basic Violet 1 på 90 vægtprocent og derover

6,5% STM861
45
   • Blanding af farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) og farvestof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) med et indhold af farvestoffet Basic Blue på 60 vægtprocent og derover

6,5% STM861
50
   • Farvestof CI Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Basic Violet 11 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
60
   • Farvestof CI Basic Red 1:1  (CAS RN 3068-39-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Basic Red 1:1 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
90 
   • Andre varer 
6,5% 
3204 14 00
  • Direkt-farvestoffer samt præparater på basis deraf:
10
   • Farvestof CI Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Direct Black 80 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
20
   • Farvestof CI Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Direct Blue  80 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
30
   • Farvestof CI Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Direct Direct Red 23 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
40
   • Farvestof CI Direct Black 168 (CAS RN 85631-88-5) i pulverform til farvning af læder, og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Direct Black 168 på 75 vægtprocent eller derover, i pulverform til farvning af læder
6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5%
3204 15 00
  • Kype-farvestoffer (også som pigmenter) samt præparater på basis deraf:
60 
   • Farvestof CI Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Vat Blue 4 på 50 vægtprocent og derover
6,5%  STM861
70
   • Farvestof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5%
3204 16 00
  • Reaktive farvestoffer samt præparater på basis deraf:
30
   • Præparater på basis af farvestoffet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) med et indhold deraf på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, som indeholder et eller flere af følgende stoffer:
    - Farvestoffet Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),
    - 1-nafthalensulfonsyre,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumsalt (CAS RN 250688-43-8), eller
    - 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo benzoesyre, natriumsalt (CAS RN 906532-68-1)
6,5% STM861
40
  • 
   • Vandig opløsning af Farvestof C.I. Reaktiv Red 141 (CAS RN 61931-52-0)
    - med et farvestof C.I. Reaktivt Red 141-indhold på 13 vægtprocent eller derover, og
    - indeholdende et konserveringsmiddel
6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5%
3204 17 00
  • Pigmenter samt præparater på basis deraf:
10
   • Farvestof CI Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Yellow 81 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
14
   • Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med et indhold heraf på 60 vægtprocent eller derover, men på mindre end 85 vægtprocent
6,5% STM861
15
   • Farvestof CI Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Green 7 på 40 vægtprocent og derover
6,5% STM861
16
   • Farvestof CI Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 49:2 på 60 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
17
   • Farvestoffet Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af farvestoffet C.I. Pigment Red 12 på 5 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
18
   • Farvestof CI Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Orange 16 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
19
   • Farvestof CI Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 48:2 på 85 vægtprocent og derover
6,5% STM861
20
   • Farvestof CI Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Blue 15:3 på 35 vægtprocent og derover
6,5% STM861
21
   • Farvestof CI Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Blue 15:4 på 35 vægtprocent og derover
6,5% STM861
22
   • Farvestof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 169 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
23
   • Farvestoffet C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 eller CAS RN 68516-75-6)
6,5% STM861
24
   •  Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) og præparater baseret herpå med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 57:1 på 20 % vægtprocent og derover
6,5% STM861
25
   • Farvestof CI Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Yellow 14 på 25 vægtprocent og derover
6,5% STM861
26
   •  Farvestof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 13 på 80 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
29
   • Farvestof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 268 på 80 vægtprocent og derover
6,5% STM861
30
   • Farvestof CI Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 4 på 60 vægtprocent og derover
6,5% S
33 
   • Farvestof CI Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof CI Pigment Blue 15:1 på 35 vægtprocent eller derover
6,5%  STM861
35
   • Farvestof CI Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 202 på 70 vægtprocent og derover
6,5% STM861
37
   • Farvestof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 81:2 på 30 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
40 
   • Farvestof CI Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Yellow 120 på 50 vægtprocent og derover
6,5%  STM861
45
   • Farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), pigment med høj harpikstilsætning (ca. 35% disproportioneret harpiks) af renhed 98% vægtprocent og derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over 1 vægtprocent
6,5% STM861
65
   • Farvestof CI Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 53 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
75
   • Farvestof CI Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Orange 5 på 80 vægtprocent og derover

6,5% STM861
80
   • Farvestof CI Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Red 207 på 50 vægtprocent og derover
6,5% STM861
85
   • Farvestof CI Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Blue 61 på 35 vægtprocent og derover
6,5% STM861
88
   • Farvestof CI Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Pigment Violet 3 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5%
3204 19 00
  • Andre varer, herunder blandinger af farvestoffer henhørende under mindst to af underpositionerne 3204 11 til 3204 19:
12
   • Farvestoffet C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)
6,5% STM861
13
   • Farvestof CISulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CISulphur Black 1 på 75 vægtprocent og derover
6,5% STM861
14
   • Rødt farvestofpræparat i form af fugtig pasta med indhold af:
    - metylderivater af 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol (CAS RN 70879-65-1) på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent
    - 1-(fenylazo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) på ikke over 3 vægtprocent
    - 1-[(2-metylfenyl)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) på ikke over 3 vægtprocent
    - vand på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent
6,5% STM861
16
   • Farvestof C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 133 på 97 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
21 
   • Fotokromatisk farvestof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo (h) indeno (2,1-f)chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)
6,5%  STM861
70
   • Farvestof CI Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Solvent Red 49:2 på 90 vægtprocent og derover
6,5% STM861
71
   • Farvestof CI Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Solvent Brown 53 på 95 vægtprocent og derover
6,5% STM861
73
   • Farvestof CI Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent og derover
6,5% STM861
77
   • Farvestof CI Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Solvent Yellow 98 på 95 vægtprocent og derover
6,5% STM861
84
   • Farvestof CI Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof CI Solvent Blue 67 på 98 vægtprocent og derover
6,5% STM861
90
   • Andre varer
6,5% I
3204 20 00
 • Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt):
10 
  • 2,5-Thiophendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol)(CAS RN 7128-64-5) 
6%  STM861
30
  • Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I.C.I. Fluorescent Brightener 351 på 90 vægtprocent og derover
6% STM861
90 
  • Andre varer 
6% 
3204 90 00
 • Andre varer:
10
  • Farvestof CISolvent Yellow 172 (også kendt som CI Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som CI Solvent Yellow 135) på 90 vægtprocent eller derover
6,5% STM861
20
  • Præparater indeholdende farvestof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) i råoliedestillater, hydrogenbehandlet let naphthen (CAS RN 64742-53-6), der indeholder 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent C.I. Solvent Red 175
6,5% STM861
90
  • Andre varer
6,5% I,S

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter