SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - Hidtidig praksis er endelig underkendt ved en dom, en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, et motorankenævn eller Landsskatteretten eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet.

Genoptagelse kan kun ske til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede.

Da genoptagelse efter SFL § 32, stk. 1, nr. 1, kun kan ske til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede, anvendes SFL § 32, stk. 1, nr. 1, normalt kun på borgerens/virksomhedens initiativ.

Skatteforvaltningen har dog pligt til genoptagelse af egen drift, hvis der er aktuel sagsbehandling i tilsvarende sager, i afsluttede sager og i sager, hvor spørgsmålet ikke har været behandlet, hvis Skatteforvaltningen umiddelbart og uden yderligere undersøgelser har mulighed for entydigt at udsøge de tilfælde, hvor genoptagelse er relevant. Se A.A.8.2.2.1.2.7.

Vedrørende genoptagelse på borgers/virksomhedens initiativ - se afsnit A.A.8.3.2.2.2.1.

Vedrørende den tilsvarende bestemmelse på skatteområdet - se afsnit A.A.8.2.2.1.2.7.