Dette afsnit handler om leverancer til skibe.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse skibe xML § 34x, stk. 1, nr. 7 (D.A.10.1.3.1)
  • Momsfritagelse for nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart xML § 34x, stk. 1, nr. 8 (D.A.10.1.3.2)
  • Momsfritagelse ved levering af brændstof og forsyninger til visse skibe xML § 34x, stk. 1, nr. 9 (D.A.10.1.3.3)